Identiteit

Kernwaarden
De Kernwaarden van Christelijke basisschool De Rank zijn:
 
  • Elkaar helpen
  • Leren met plezier
  • Lekker actief 
 
Deze kernwaarden geven richting aan het onderwijs op Chr. Basisschool de Rank. Elkaar helpen zal onder andere terug te zien zijn middels samenwerking. Samenwerking in projecten, het werken met thema’s waarbij groepen aan elkaar gekoppeld worden, het werken in duo’s, en elkaar instrueren. Leren met plezier zal onder andere zichtbaar zijn in leuke opdrachten, gebruik maken van quizzen en competitie. Maar ook; weten waar je het voor doet. Lekker actief verhoudt zich tot veel zelf doen, niet alleen luisteren maar ook meedoen, aanbod in sport en zwemmen en een groente- en fruitbeleid. Samenwerken, elkaar oprecht helpen (en ook een goed doel dat buiten de school ligt), ook sociaal emotioneel, niet pesten of de ander achter stellen passen bij de Christelijke identiteit van basisschool de Rank. 
 
Onze missie 
Vanuit de liefde voor het kind geven we onderwijs waarin leerlingen met plezier leren, elkaar helpen en lekker actief zijn. Ons doel is dat ze als waardevol persoon de school verlaten om goed toegerust het voortgezet onderwijs in te gaan.
 
Visie
Onze visie is dat op Christelijke basisschool De Rank leerlingen en leerkrachten samen het beste onderwijs maken. Deze visie, een lange termijndoelstelling, maken we komend schooljaar concreter. Wij zijn van mening dat in eerste instantie ons onderwijs beter kan worden door het onderwijs in de groepen beter op elkaar aan te laten sluiten en we met standaard lestijden per groep gaan werken. Ook hebben we als doel om de ouders nog beter bij de school en de leerlingen te betrekken. Telkens wanneer we een verbetering af hebben zullen we ons opnieuw afvragen wat de volgende verbetering kan zijn en zo zullen we steeds beter in staat zijn om “het beste onderwijs” te kunnen geven. 
 
Eigenaar van het eigen leerproces
Wij vinden het belangrijk om kinderen actief te betrekken bij hetgeen ze leren. We bespreken welke doelen centraal staan in een les. Soms kunnen kinderen ook zelf leerdoelen opstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een kindplan. Door vragen op te stellen en de lesstof zelf in te kaderen, leren ze hoofd- en bijzaken onderscheiden. Bovendien dragen ze zelf verantwoordelijkheid voor het leren, en dat kunnen ze erg goed! 
 
Coöperatief werken
Samen is leren vaak leuker en makkelijker. Daarom laten wij leerlingen waar mogelijk in groepjes zitten en werken zij regelmatig samen. Daarbij gebruiken wij verschillende werkvormen. Kinderen leren omgaan met verschillende rollen in een groep, en met verschillende kinderen samenwerken. Heel belangrijk voor hun toekomst! 
 
Zelf-ontdekkend leren
Wie zelf iets ontdekt, kan beter onthouden en leert dus makkelijker. Daarom kauwen wij niet alles voor maar laten wij leerlingen ook zelf dingen uitzoeken. Ze kunnen zelf experimenteren of op onderzoek uit gaan.  
 
Hier en nu integreren in het onderwijs
Onze leerlingen groeien op in de 21ste-eeuw, een tijd waarin informatie razendsnel gedeeld wordt via internetsites en sociale media. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij hiermee om kunnen gaan: welke informatie is betrouwbaar? Welke sociale regels gelden er op internet? Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren over actualiteit; zowel op wijk- als op wereldniveau. 
 
‚ÄčIdentiteit
Wij zijn een Protestants-Christelijke basisschool. De Christelijke waarden en normen zijn voor ons heel belangrijk. Wij besteden aandacht aan wederzijds respect, gedrag, taalgebruik en omgangsvormen. Dit komt op verschillende manieren terug in lessen en gesprekken met kinderen. Wij besteden aandacht aan belangrijke Christelijke feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele wisselende thema’s die aan bod komen.
 
Wij verwachten van al onze leerlingen dat zij een respectvolle houding aannemen naar elke religie of levensbeschouwelijke overtuiging. Ook verwachten wij dat alle leerlingen meedoen met de activiteiten die school organiseert, dus ook met de Christelijke vieringen.
Cookie instellingen