Bestuurlijke visitatie

In juli 2022 heeft een visitatiecommissie de school bezocht. Voorafgaand aan dit bezoek heeft de directeur-bestuurder een zelfevaluatie geschreven. In het rapport leest u de bevindingen van de visitatiecommissie. Het was een leerzaam traject dat met plezier is doorlopen.

Download document

Cookie instellingen