Groep 5

In groep 5 maken de kinderen een leuke ontwikkeling door. Een ontwikkeling op zowel

sociaal-emotioneel als didactisch gebied.

De belangrijkste leerdoelen voor dit schooljaar zijn: het ontwikkelen van zelfstandigheid in de klas, het plannen van taken, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel en leren om zelf conflicten op te lossen.
De kinderen gaan steeds meer op zoek naar hun eigen ik. Ze willen al heel graag bij de oudere kinderen van de bovenbouw horen, maar vinden het ook nog erg fijn om met de jongere kinderen uit de onder- en middenbouw te spelen.  

Er ontstaat steeds meer bewustwording bij de kinderen dat iedereen anders is, anders groeit en iets anders nodig heeft. In groep 5 hebben de kinderen steeds meer inzicht in het gedrag bij zichzelf en anderen en kunnen zij hier steeds beter sturing aan geven. Met behulp van de lessen van de Vreedzame School wordt deze ontwikkeling positief gestimuleerd.
De lesstof van groep 5 bouwt voort op de basis die de kinderen in groep 4 hebben geleerd. In de klas maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen en werkvormen waarbij bewegend leren centraal staat. Dit verhoogt de betrokkenheid en zelfstandigheid bij de kinderen. Hierdoor komen de kernwaarden lekker actief, samen en met plezier leren terug in ons lesaanbod.
De leerkracht begeleidt de kinderen bij dit proces en gaat samen met de kinderen opzoek naar hun eigen ik. Aan het einde van het leerjaar mogen de kinderen en de leerkracht trots zijn op wat zij individueel en samen bereikt hebben.  
Cookie instellingen