Groepen 0-1-2

Groep 0-1-2 is een combinatiegroep, waarin alle kleuters bij elkaar zitten. Binnen deze combinatiegroep maakt ieder kind zijn/haar eigen ontwikkeling door.

Eerst hoort men bij de jongste leerlingen en daarna bij de oudste.

Jongere kleuters kunnen van de oudere leren en omgekeerd leren oudere kleuters om iets uit te leggen aan een jonger kind.

 

In groep 0-1-2 staat spelend leren centraal. Jonge kinderen leren vooral door veel samen te spelen en te ontdekken. Ze verkennen via spel de wereld om zich heen en maken zich zo alle vaardigheden eigen. Ze doen sociale vaardigheden op, oefenen voorbereidende taal- en rekenvaardigheden en leren omgaan met eigen emoties en die van anderen. De kinderen leren door te zetten als iets tegenzit, ontwikkelen een duidelijk zelfbeeld en leren zelfstandig taken uitvoeren.

Kinderen ervaren rust en structuur bij een duidelijke dagindeling. Door onze dagritmekaarten, zien ze hoe we de dag beginnen, bijvoorbeeld in de kring, met gym of spelend werken. Ook zien ze wat ze daarna gaan doen. Samen spelen en leren doen we in het klaslokaal, maar ook buiten op het plein en tijdens de gymlessen in het speellokaal. Hierdoor komen de kernwaarden ‘lekker actief’, ‘leren met plezier’ en ‘elkaar helpen’ terug in ons lesaanbod.


In de groepen 0-1-2 werken we met de methode Kleuterplein. Deze methode bevat alle doelen voor het kleuteronderwijs. Er is veel ruimte voor spel en ontdekken. De methode

gaat uit van een rijke speel- en leeromgeving, waardoor kinderen uitgedaagd worden om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken.


Elk schooljaar staan er een aantal thema’s centraal met een grote diversiteit aan activiteiten rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, taal, rekenen, drama, muziek, beeldende vorming en motoriek/bewegen. De leerstof in groep 1 en 2 bereidt kinderen voor op de leerstof in groep 3. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn.


In onze groep maken we gebruik van een kiesbord. Op het bord staan alle hoeken/activiteiten op pictogrammen of foto’s afgebeeld, waaruit de kinderen kunnen kiezen met hun eigen kiesbordkaartje. De activiteiten passen we aan bij het thema.

 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kleuters een fijne tijd hebben bij ons op school.

Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een goed welbevinden is immers belangrijk om te komen tot betrokken spel en ontwikkeling.

 

Cookie instellingen