Groep 8

In het laatste jaar van de basisschool sluiten we op een leerzame en gezellige manier de basisschooltijd af. We willen de kinderen klaarstomen om naar het VO te gaan. Zowel op sociaal als cognitief vlak. 
 
We gaan, voor de groepsvorming, al vroeg in het schooljaar op kamp. Hier leren de kinderen elkaar nog beter kennen in een andere setting. Van een goede groepsvorming hebben we het hele jaar plezier. 

In groep 7 hebben de kinderen een pré-advies gekregen. We gaan hard aan de slag om het uitstroomniveau zo hoog mogelijk te krijgen.  

Het eerste half jaar is het heel hard werken in groep 8. Heel veel mensen denken dat er in groep 8 alleen herhaald wordt. Dit is niet het geval. We herhalen veel, maar we bieden ook veel nieuwe stof aan in verschillende vakgebieden. Denk hierbij aan rekenen, taal, spelling, werkwoordspelling, maar ook bij de zaakvakken.  Daarnaast zijn we in groep 8 veel bezig met zelfstandig werken. Dit in de vorm van een weektaak. De kinderen moeten hierbij zelf plannen hoe ze de taken verdelen over de week. Daarbij zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor het stellen van vragen en het controleren van het werk. Deze vaardigheden hebben ze nodig om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen.  

We proberen binnen de groepen 8 zoveel mogelijk samen te werken. Dit zorgt ervoor dat kinderen ook wel eens met kinderen uit een andere groep 8 werken. We proberen hiervoor afwisselende werkvormen te gebruiken. In januari krijgen de kinderen een schooladvies. Dit is een heel belangrijk moment in groep 8, waar alle kinderen naar uit kijken. Maar, dit is nog niet het eindstation. We werken nog hard door om onze eindtoets (Route 8) in april/mei zo goed mogelijk te maken.  

Na de eindtoets richten we ons wat meer op projecten (WOII, boekendoos, enz.) creativiteit en muzikaliteit. De musical komt onder andere de hoek om kijken. Aan het einde van het schooljaar sluiten we hiermee af.  

Groep 8 is een heel erg gaaf leerjaar. We werken hard, doen een hoop leuke dingen en de ontwikkeling die kinderen doormaken is enorm leuk om te volgen. Er komen ‘kindjes’ binnen en er gaan pubers naar buiten. 

Groetjes van de groepen 8
Cookie instellingen