Over de Rank

Wij leggen u graag uit waar wij als basisschool voor staan en wat wij voor de leerlingen willen betekenen.
 
Onze visie
Samen het beste onderwijs maken. Daar zetten wij van Kindontwikkelcentrum De Rank ons voor in samen met de leerlingen en leerkrachten. Om er zo een gezellige sfeer van te maken. Wij zijn van mening dat ons onderwijs beter kan worden door dit in de groepen beter op elkaar aan te sluiten.
Ouders van onze leerlingen worden niet vergeten, maar juist betrokken bij de school en leerlingen. Telkens wanneer we een verbetering af hebben, zullen we ons opnieuw afvragen wat de volgende stap kan zijn zodat wij het beste onderwijs kunnen neerzetten.
 
Onze missie
Vanuit liefde voor het kind geven we onderwijs waarin leerlingen met veel plezier leren, elkaar helpen en lekker actief zijn. Ons doel is dat de leerlingen als een waardevol persoon de school verlaten om goed voorbereid het voortgezet onderwijs in te gaan.
 
Onze kernwaarden
 
Onze visie en missie hebben wij vertaald naar drie kernwaarden waar wij, Kindontwikkelcentrum De Rank, voor staan:

 

  • Elkaar helpen
  • Leren met plezier
  • Lekker actief 

Deze kernwaarden geven richting aan het onderwijs op onze basisschool.
Op school wordt er geleerd met veel plezier, helpen we elkaar en zijn we lekker actief. Samenwerking zie je terug in projecten, het werken met thema’s waarbij ze in groepjes werken, het werken in duo’s en elkaar instrueren. Leren met plezier zal zeker zichtbaar zijn in leuke opdrachten, quizzen en competities.
 
Maar, waar doen de leerlingen het voor? Ook dat leren ze bij Kindontwikkelcentrum De Rank. Lekker actief verhoudt zich tot veel zelf doen; niet alleen luisteren, maar zeker ook meedoen. Met aanbod in sport en een groente-en fruitbeleid, steken de leerlingen actief de handen uit de mouwen. Samenwerken, elkaar oprecht helpen, ook sociaal-emotioneel, niet pesten of de ander achter stellen, passen allemaal bij de christelijke identiteit van Kindontwikkelcentrum De Rank.
 
Eigenaar van het eigen leerproces
Wij vinden het belangrijk om kinderen actief te betrekken bij hetgeen ze leren. Samen bespreken we welke doelen centraal staan in een les. Door vragen te stellen en de lesstof in te delen, leren ze hoofd- en bijzaken onderscheiden. Bovendien dragen ze zelf verantwoordelijkheid voor het leren, en dat kunnen ze erg goed! 
 
Coöperatief te werk
Samen leren is veel leuker en makkelijker dan in je eentje. Daarom laten wij leerlingen waar mogelijk in groepjes zitten en werken zij regelmatig samen. Daarbij maken wij gebruik van verschillende werkvormen. Kinderen leren omgaan met verschillende rollen in een groep, en met verschillende kinderen samenwerken. Heel belangrijk voor hun toekomst! 
 
Zelf-ontdekkend leren
Wie zelf iets ontdekt, kan beter onthouden en leert dus makkelijker. Daarom kauwen wij niet alles voor, maar laten wij leerlingen ook zelf dingen uitvinden. Ze kunnen zelf experimenteren of op onderzoek uit gaan.
 
Hier en nu integreren in het onderwijs
Onze leerlingen groeien op in de 21ste eeuw, een tijd waarin informatie razendsnel wordt gedeeld via internetsites en social media. Het is dus enorm belangrijk voor de leerlingen om te weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Welke informatie is betrouwbaar? Welke sociale regels gelden er op het internet? Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren over actualiteit; zowel op wijk-als wereldniveau.
 
Identiteit
Wij zijn een christelijke basisschool. De christelijke waarden en normen zijn voor ons heel belangrijk. Wij besteden aandacht aan wederzijds respect, gedrag, taalgebruik en omgangsvormen. Dit komt op verschillende manieren terug in de lessen en gesprekken met kinderen. Wij besteden aandacht aan belangrijke christelijke feesten, zoals Kerstmis en Pasen.
 
Wij verwachten van al onze leerlingen dat zij een respectvolle houding aannemen naar elke religie of levensbeschouwelijke overtuiging. Ook verwachten wij dat alle leerlingen meedoen met de activiteiten die school de organiseert, dus ook met de christelijke vieringen. We maken er gezamenlijk een gezellig feest van.
 
 
 
Cookie instellingen