Groep 6

In groep zes leren we weer veel nieuwe dingen. De getallen tijdens de rekenles gaan in groep zes bijvoorbeeld tot honderdduizend en we gaan werken met breuken en grote deelsommen. Daarnaast komt het handige cijferend optellen en aftrekken aan bod. Tijdens rekenen is er veel aandacht voor interactie. Actief meedoen zorgt ervoor dat rekenen door de kinderen als een plezierig vak wordt ervaren: Iedereen kan rekenen!

Op taalgebied gaan we verder met het uitbreiden van onze woordenschat en komt het ontleden aan bod.
Verder starten we met de spelling van werkwoorden. Interactie en veel in gesprek blijven over taal is hierbij essentieel en dat is in elke taalles het uitgangspunt.
 
Het vlot lezen van teksten en het kennismaken met allerlei jeugdliteratuur zoals Graphic –Novels, informatieboeken en gedichten krijgt veel aandacht tijdens onze leeslessen. Plezier in lezen staat steeds centraal!
De kinderen geven elkaar leestips en er wordt ook nog fijn voorgelezen. We werken hierbij samen met bibliotheek Helmond, zodat wij altijd de leukste boeken hebben voor de kinderen.
 
Naast zelfstandig werken is er ook veel gelegenheid tot samenwerkend leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten en spel of het elkaar uitleggen om zo samen verder te komen. Ook tijdens de uitleg is er steeds gelegenheid tot overleg en afstemming om te komen tot het juiste antwoord.
 
Groep zes is een fijn schooljaar: de kinderen maken flinke sprongen in hun ontwikkeling, ook op sociaal-emotioneel gebied. In groep zes wordt de opgedane kennis steeds meer toegepast in de lesstof.
 
We gaan voor een fijn en leerzaam schooljaar voor al onze meisjes en jongens in groep zes!
Cookie instellingen