Groep 7

In het begin van het schooljaar steken we in op groepsvorming. Als we samen een leuke groep vormen, kan iedereen in een veilige leeromgeving het beste uit zichzelf halen. Met name in de tweede helft van het schooljaar werken we toe naar het uitstroomniveau. Naar aanleiding van het pre-adviesgesprek, stellen de kinderen zichzelf doelen waaraan ze gaan werken.

Begrijpend en studerend lezen wordt bij steeds meer vakken een belangrijke vaardigheid. Bij ieder vak, zelfs rekenen, komt het immers van pas. Ook straks op de middelbare school wordt er veel van de kinderen gevraagd op het gebied van begrijpend lezen. Hier werken we dan ook naar toe door de leerlingen deze vaardigheden te laten trainen in de lessen begrijpend lezen, maar vooral ook daarbuiten. We besteden hier aandacht aan bij de zaakvakken, maar ook door bijvoorbeeld informatie te verwerken tot een mindmap of spreekbeurt.
Werkwoordspelling is in groep 7 voor het eerst een apart vak. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Het leukste van werkwoordspelling is, dat iedereen het kan leren! Cijferend rekenen krijgt een steeds grotere rol binnen de rekenlessen. Veel rekenproblemen kun je met deze methode oplossen.

Tijdens de lessen van de vreedzame school besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. Deze vaardigheden gebruiken de kinderen ook, wanneer ze bij een lesactiviteit samen aan een opdracht mogen werken.
Tijdens onze lessen gebruiken we activerende werkvormen om de kinderen actief bij de les te betrekken. Zo hebben de kinderen een afwisselende lesdag, waarin verschillende dingen aan bod komen. Naast het activeren tijdens de les, willen we de leerlingen ook activeren om na te denken over hun persoonlijke doel op school. Wat wil jij leren?

De leerlingen zien steeds beter hun eigen toekomst voor zich. Met name als de pre-adviezen uitgesproken zijn, zien we dat leerlingen zichzelf een doel gaan stellen. Ze gaan serieus nadenken over hun eigen toekomst en werken daar naartoe. De leerlingen zijn al in staat om te reflecteren op hun eigen gedrag, wat leuke en interessante leermomenten oplevert. Daarnaast komen er in de lesstof een aantal serieuze onderwerpen aan bod, waar je het met de kinderen over kunt hebben om zo hun kijk op de wereld en wereldbeeld steeds meer vorm te geven.

Het maakt ons als leraren trots als kinderen zich realiseren dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op hun schoolprestaties en daarmee een verschil kunnen maken. Het goede antwoord is de mooiste beloning voor een kind.
 
 
Cookie instellingen