Groep 3

Groep 3 is voor veel kinderen, en ook voor veel ouders, een spannend jaar. Kinderen voelen zich ineens geen kleuter meer en voelen heel goed aan dat er iets gaat veranderen. Ze gaan leren lezen en rekenen. Ze gaan zich echt groot voelen.

De kinderen komen in groep 3 vanuit verschillende kleutergroepen. Ze kennen elkaar dan ook nog niet allemaal even goed. Daarom starten we in groep 3 met veel kennismakingsactiviteiten. U kunt hierbij denken aan samenwerkingsspelletjes in de gymzaal en buiten, aan spelletjes waarbij je iets over jezelf vertelt en uitzoekt wie dat ook heeft, aan prentenboeken over samen spelen en vriendjes zijn, aan raadseltjes over elkaar en nog veel meer. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen samen echt een groep vormen waarin ze zich op hun gemak voelen.  

Groep 3 is de groep waarin leren lezen, leren schrijven en leren rekenen centraal staan. Het lijkt ieder jaar weer een wondertje, maar al heel snel na de kerstvakantie kennen de kinderen alle letters en kunnen ze helemaal zelfstandig een boekje lezen. Wij gebruiken in groep 3 de methode ‘Lijn 3’, waardoor we de letters aan de hand van aantrekkelijke thema’s, zoals ‘op wielen’ en ‘zon, maan en sterren’ kunnen oefenen. Elke geleerde letter wordt ook direct keurig tussen de lijntjes geschreven. Ook al doen volwassenen en kinderen veel op de computer, schrijven blijft een belangrijke vaardigheid. Het leren lezen gaat sneller als je daarnaast ook veel schrijft.  
In groep 3 maken we ook een start met het maken van echte sommetjes. We leren de sommetjes tot tien uit het hoofd en we leren ook hoe je sommen boven de tien op kunt lossen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de getallenlijn tot 100. Natuurlijk wordt er in groep 3 niet alleen maar gelezen, geschreven en gerekend. Er is nog steeds tijd om te spelen. We proberen regelmatig speeltijd op het rooster terug te laten komen en daarnaast verwerken we veel spelletjes in onze taal- en rekenlessen.  

De kernwaarden van onze school zijn ‘elkaar helpen’, ‘leren met plezier’ en ‘lekker actief’. Ook in groep 3 vormen deze natuurlijk de basis van ons onderwijs. De kinderen zitten in groepjes in de klas, zodat samenwerken gemakkelijk te organiseren is. We stimuleren dat de kinderen elkaar helpen als ze ergens alleen niet uitkomen. Als de kinderen een vraag krijgen, laten we ze vaak eerst even nadenken en daarna met hun buurkind (schoudermaatje) uitwisselen welk antwoord ze bedacht hebben. Pas daarna geven we een kind de beurt om het antwoord aan de hele klas te geven. Zo doet iedereen mee en kan ook een kind dat het nog moeilijk vindt met een beetje hulp gewoon antwoord geven. Tijdens de lessen komen we regelmatig in beweging. Zo lopen we door de klas om, als de muziek stopt, aan een kind voor te lezen welke woorden we bijvoorbeeld met de letter ‘m’ bedacht hebben. Of, we gaan buiten getallen springen, zodat we de getallenlijn op een leuke manier goed in ons hoofd krijgen. Door veel te bewegen tijdens de les zijn de kinderen vaak meer betrokken en hebben ze meer plezier. Dit zorgt ervoor dat ze de lesstof gemakkelijker kunnen onthouden.   

Wij staan klaar voor de kinderen in groep 3. De groep waarin wondertjes lijken te gebeuren. De groep waarin uw kind ineens geen kleuter meer is, maar zich groot voelt. U zult zien dat er in groep 3 een wereld opengaat voor uw kind!  
Cookie instellingen