Wijzigingen

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gezinssituatie door te geven aan de administratie. Denk hierbij aan:
  • Adreswijziging
  • Wijziging telefoonnummers
  • Wijziging noodnummers
  • Wijziging emailadres
  • Verandering huisarts
  • Enz.
Graag doorgeven aan info@rankhelmond.nl of even binnenlopen bij Carin Bekkers van de administratie.

Het is belangrijk om al deze gegevens up to date te hebben zodat we de juiste mensen kunnen bereiken als het nodig is. Daarnaast komt de meeste informatie, uitnodiging oudergesprekken, enz. binnen via de email, dus wees alert op wijzigingen.

Bij voorbaat dank!
Cookie instellingen