Groep 4

Lezen
Nadat de kinderen in groep 3 een goed begin hebben gemaakt met het leren lezen gaan we hiermee verder in groep 4. In groep 4 gaan we het tempo verder ophogen en nieuwe leesmoeilijkheden komen aanbod. Hierbij kunt u denken woorden zoals moeilijk, prachtig en behang. 
Daarnaast besteden we veel aandacht aan leesmotivatie door de kinderen te laten lezen in boeken die ze zelf leuk vinden. Eén keer in de week is er de mogelijkheid om zelf naar de bibliotheek bij ons op school te gaan. 
Thuis is het ook belangrijk om boeken te blijven lezen. Door veel te lezen word je sneller in lezen, maar kun je ook verhaaltjes beter begrijpen.
Daarnaast komen er wekelijks nieuwsbegrip teksten aan bod. Dit zijn actuele teksten die aansluiten bij het jeugdjournaal en wat er speelt in de maatschappij. 
Aan de hand van deze teksten oefenen we de strategieën die belangrijk zijn om een tekst te kunnen begrijpen.  


 
Taal en Spelling
Wij maken gebruik van de methode Taal actief. Aan de hand van 8 verschillende thema’s oefenen we de woordenschat en bepaalde taalvaardigheden.
Hierbij kunt u denken aan een lidwoord, bijvoeglijknaamwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoorden (bijvoorbeeld: De lieve jongen speelt.)
Dezelfde 8 thema’s komen ook bij spelling aan bod. Aan de hand van deze thema’s behandelen we de spellingafspraken. 
Hierbij kunt u denken aan woorden zoals: hond, pauw/hout,trein/ijslach, nacht, jagerbakker.
 
Rekenen
Wij maken gebruik van de methode de Wereld in getallen. Deze bestaat uit 8 blokken.
De belangrijkste rekendoelen zijn;
  1. Automatiseren van sommen tot 20 
  2. Tafels van 1 t/m 5 en 10
  3. Klokken: hele en halve uren analoog en digitaal, kwartieren alleen analoog en tijdsduur berekenen. 
  4. Maand- en jaarkalender kunnen lezen. 
  5. Geld: biljetten en munten (ook centen) tot 100 euro. Gepast betalen en teruggeven.
  6. Optellen en aftrekken met tientallen tot 130 
  7. Getalbeeld tot 1000
  8. Meten: kilometer, meter, centimeter (dingen opmeten met liniaal), liter en kilo
  9. Blokkenbouwsels 3D, plattegronden met hoogtegetallen. 
  10. Spiegelen 
 
Huiswerk en weektaak
In groep 4 krijgen de kinderen vanaf de herfstvakantie wekelijks huiswerk. We willen het verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren en kinderen leren plannen.
Bij de weektaak leren we de kinderen ook plannen en zijn ze verantwoordelijk voor de taak die ze  moeten afmaken. 
 
Creatieve vakken
Wekelijks komen er verschillende creatieve vakken aan bod zoals handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek. 
 
Gym
Eén keer per week hebben we gym.
Cookie instellingen