Raad van toezicht

Onze school is opgericht en wordt in stand gehouden door de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Helmond. Zij kiest 3 tot 5 leden voor het toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur heeft zowel een controlerende als adviserende rol en onderhoudt hiertoe voornamelijk contact met de directeur. 
 
Kindontwikkelcentrum de Rank is een zogeheten ‘eenpitter’. Dit betekent dat het toezichthoudend bestuur alleen werkzaamheden verricht voor Kindontwikkelcentrum de Rank. Het toezichthoudend bestuur is samen met de directeur-bestuurder in overleg om een zo goed mogelijk model te ontwikkelen waarbij scheiding tussen toezicht en bestuur goed geregeld is.

In 2019 heeft het toezichthoudend bestuur een traject in gang gezet om de vereniging om te zetten in een stichting. Tegelijkertijd is er toen gekozen om een two-tier[1] organieke scheiding aan te brengen tussen intern toezicht en bestuur.
 
Het daarvoor opgestelde intern toezichtskader en bestuurlijke toetsingskader zullen gelden medio 2020. Het bestuurlijk toetsingskader is opgesteld door de bestuurder. Hierbij heeft consultatie met de Raad van Toezicht en medezeggenschapsraad (MR) plaatsgevonden.
 
[1] Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt de functie van bestuur bij een college van bestuur te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).


De Raad van Toezicht van Kindontwikkelcentrum De Rank bestaat uit:

Dhr. Ad Poulisse (voorzitter)
Mevr. Claudia Evers
Mevr. Els van Zijl
 
Cookie instellingen