OR

De ouderraad (OR) zet zich in voor zaken die de gehele school steunen. Hierin is de ouderraad een belangrijke schakel tussen school en ouders/verzorgers. Zij zorgt ervoor dat ouders /verzorgers betrokken zijn en blijven bij verschillende activiteiten zoals het organiseren van feesten en vieringen, bieden begeleiding bij uitstapjes en ondersteunen bij activiteiten in de klas. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 personen, waarbij het streven is een vertegenwoordiging te hebben uit elk leerjaar. 
 
De kandidaatstelling vindt plaats bij aanvang van het schooljaar. Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een plaats kunnen er verkiezingen plaats vinden. De taken worden in onderling overleg verdeeld. De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Namens het team woont de directeur deze vergaderingen bij. Er vindt ook regelmatig overleg plaats met de directie. 
 
Hoewel de school te allen tijde de eerste instantie is waarmee ouders/verzorgers in contact treden bij vragen over leerlingen, lessen, het onderwijs, enz., staat de ouderraad altijd open voor vragen en opmerkingen over het schoolgebeuren in algemene zin. 
 
Voor het uitvoeren van activiteiten is de ouderraad afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat hier om activiteiten waarvoor het ministerie geen middelen beschikbaar stelt als sinterklaasfeest, sportevenementen en aanvullende leermiddelen. De ouderraad organiseert ook verschillende activiteiten waarbij ze regelmatig hulp kunnen gebruiken. Hiertoe zullen zij waar nodig een beroep op andere ouders/verzorgers doen. 
 
Samenstelling OR
Voorzitter is Claudia Posthuma
Penningmeester is Petri van Hout
Mayke van Veghel
Salina Erbrink
Alexandra van Son
Joyce van der Putten
Joyce van Heugten
Claudia Steevens van de Kerkhof
Cristel Kweens
Esther van den Eijnde

Bij vragen of opmerkingen kunt u de leden van onze OR altijd even aanspreken of mailen: or@rankhelmond.nl 
 
Cookie instellingen