Groep 6

In groep zes leren we weer veel nieuwe dingen. De getallen tijdens de rekenles gaan in groep zes bijvoorbeeld tot honderdduizend en we gaan werken met breuken en grote deelsommen. Daarnaast komt het handige cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen aan bod. Tijdens de rekenles is er veel aandacht voor interactie en spel. Actief meedoen zorgt ervoor dat rekenen door de kinderen als een plezierig vak wordt ervaren: Iedereen kan leren rekenen!

Op taalgebied gaan we verder met het uitbreiden van onze woordenschat; hoe meer woorden je kent hoe beter je teksten begrijpt. Interactie is hierbij essentieel en dat is in elke taalles het uitgangspunt.

Vlot lezen van teksten en het kennismaken met jeugdliteratuur zoals Graphic –Novels, informatieboeken, avonturenboeken en gedichten krijgen veel aandacht tijdens onze leeslessen. Plezier in lezen staat steeds centraal.
Tijdens het wekelijke bibliotheekbezoek lenen de kinderen boeken voor thuis. We werken hierbij samen met bibliotheek Helmond, zodat wij altijd de mooiste, nieuwste en fijnste boeken hebben.
 
Naast zelfstandig werken is er ook dagelijks gelegenheid tot samenwerkend leren. Daarbij maken we ook in groep zes veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen. Samen komen we verder.
 
In groep zes maken de kinderen flinke sprongen in hun ontwikkeling, ook op sociaal-emotioneel gebied. Via de lessen van De Vreedzame School gaan we hierover met elkaar in gesprek en oefenen we door middel van het uitspelen van verschillende situaties. 

We gaan voor een fijn en leerzaam schooljaar voor al onze meisjes en jongens in groep zes!
  
Cookie instellingen