Groep 7

In groep 7 zijn er verschillende bijzonderheden die het leerjaar extra leuk maken.
Kinderen krijgen halverwege groep 7 een preadvies. Dit advies geeft een richting aan voor hun uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.

We bereiden de kinderen op verschillende manieren voor. Dit doen wij door middel van het plannen van het huiswerk in hun eigen agenda. We werken aan de zelfstandigheid van de kinderen.
Het leerjaar groep 7 is ook een bijzonder jaar door het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen; het theoretisch onderdeel en het praktijkexamen. Het theoretisch examen wordt op school gemaakt. Het praktijkexamen is een onderdeel waarbij de kinderen de fietsroute door Helmond afleggen.
Daarnaast doen de kinderen ook mee aan de Kinderpostzegelactie. Tijdens deze actie wordt er geld ingezameld voor een goed doel.

In groep 7 is de werkwoordspelling een nieuw onderdeel. De kinderen leren hierbij de werkwoorden op de juiste manier vervoegen.
Daarnaast komt het cijferend rekenen heel vaak aan bod. Deze manier van rekenen zorgt ervoor dat de kinderen ook met grote getallen kunnen rekenen.

Bij de Vreedzame School werken wij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierbij worden veel coöperatieve werkvormen toegepast die daarna verweven worden in de lessen.
Al met al is groep 7 ook een heel leuk en leerzaam schooljaar.

 
 
Cookie instellingen