BSO & Peuterspeelzaak

Sinds augustus 2011 werken we samen met Peuterspeelzaal Kruimeltje (Spring kinderopvang) die twee lokalen in onze school gebruiken. Zij verzorgen het vroegschoolse aanbod voor leerlingen vanaf 2,5 jaar. Doordat we regelmatig samen activiteiten ontplooien, dezelfde regels en afspraken hanteren en een goede inhoudelijke samenwerking hebben, wordt de overgang naar de basisschool zo gemakkelijk mogelijk gemaakt en de zorg voor kinderen gecontinueerd.
Cookie instellingen