Groep 8

In het laatste jaar van de basisschool sluiten we op een leerzame en gezellige manier de basisschooltijd af. We willen de kinderen klaarstomen om naar het VO te gaan. Zowel op sociaal als cognitief vlak. 
 
In het begin van het schooljaar starten we met groepsvormingsactiviteiten. De kinderen nemen gemengd deel aan de activiteiten. Zo leren ze ook de andere kinderen goed kennen. Tijdens de grote pauzes blijven de kinderen gemengd deelnemen aan verschillende activiteiten, die door de leerkrachten en/of leerlingen worden bedacht en/of georganiseerd.   

In groep 7 hebben de kinderen een pré-advies gekregen. We gaan hard aan de slag om het uitstroomniveau zo hoog mogelijk te krijgen.  Het eerste half jaar is het heel hard werken in groep 8. Heel veel mensen denken dat er in groep 8 alleen herhaald wordt. Dit is niet het geval. We herhalen veel, maar we bieden ook veel nieuwe stof aan in verschillende vakgebieden. Denk hierbij aan rekenen, taal, spelling, begrijpend -en technisch lezen, werkwoordspelling, maar ook bij de zaakvakken.  

Daarnaast zijn we in groep 8 veel bezig met zelfstandig werken. Dit in de vorm van een weektaak. De kinderen moeten hierbij zelf plannen hoe ze de taken verdelen over de week. Daarbij zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor het stellen van vragen en het controleren van het werk. Deze vaardigheden hebben ze nodig om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen.  
In januari krijgen de kinderen een schooladvies. Dit is een heel belangrijk moment in groep 8, waar alle kinderen naar uit kijken. Maar, dit is nog niet het eindstation. We werken nog hard door om onze eindtoets (Route 8) in april/mei zo goed mogelijk te maken.  

Na de eindtoets richten we ons wat meer op projecten (WOII, boekendoos, enz.) creativiteit en muzikaliteit. De musical komt onder andere de hoek om kijken. Aan het einde van het schooljaar sluiten we hiermee af. 
Het hoogtepunt van groep 8 is natuurlijk het kamp! In juni gaan we 4 dagen met de kinderen op kamp. Hier kijken we met z’n alle enorm naar uit.

Groep 8 is een heel erg gaaf leerjaar. We werken hard, doen een hoop leuke dingen en de ontwikkeling die kinderen doormaken is enorm leuk om te volgen. Er komen ‘kindjes’ binnen en er gaan pubers naar buiten. 
Cookie instellingen